Välkommen till Södra Närkes biodlarförening

Välkommen till Södra Närkes biodlarförening, föreningen som verka för att främja biodlingen i vår region. En livsviktig uppgift, bina ger inte bara honung, de spelar genom sin pollinering en avgörande roll i livsmedelproduktionen.

Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver vi fler bin och fler biodlare.

Att odla bi är fascinerande och roligt! Som biodlare kan du dessutom njuta av egen honung och har alltid en trevlig present att ge bort. Ett bisamhälle i Sverige ger i genomsnitt 30 kilo honung per år.